Dự án điện mặt trời được miễn giảm nhiều khoản thuế

Các dự án điện mặt trời (ĐMT) trên mái nhà được đầu tư mới được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm;

 

Các dự án ĐMT trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

 

Khuyến khích các dự án sản xuất năng lượng sạch

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, đầu tháng 1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án ĐMT tại Việt Nam. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đã triển khai hướng dẫn chính sách thuế đối với các dự án ĐMT trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW.

Theo quy định mới, các dự án ĐMT trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, trường hợp dự án ĐMT thuộc ngành nghề “sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch” nên thuộc diện đặc biệt ưu đãi đầu tư. Chính vì vậy, nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này, đồng thời căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính có hướng dẫn rõ các ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế thu nhập cá nhân và các chính sách phí, lệ phí.

Trong đó, về ưu đãi thuế xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính nêu rõ, các dự án ĐMT thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án. Bên cạnh đó, dự án ĐMT thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án. 

Căn cứ vào quy định tại khoản 4, Điều 18 Luật Thuế TNDN, trong cùng một thời gian nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

Bên cạnh ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, bà Hằng khẳng định, theo quy định của Luật thuế TTĐB, mặt hàng điện không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB do vậy các dự án ĐMT không phải chịu thuế này.

Đề cập tới ưu đãi về thuế TNDN, bà Hằng cho biết, căn cứ vào các quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Thông tư số 78/2004/TT-BTC, thu nhập của doanh nghiệp từ dự án ĐMT đầu tư mới được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất điện từ dự án ĐMT thuộc loại hình nghề nghiệp là cơ sở sản xuất năng lượng từ ánh sáng mặt trời và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời (theo Quyết định 693/QĐ-TTg) thì doanh nghiệp được thực hiện chính sách ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa.

Đối với dự án ĐMT đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, hoặc thực hiện tại các địa bàn khác cũng được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thực hiện chính sách phí, lệ phí theo quy định pháp luật

Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cũng cho biết, theo quy định của Luật Phí và lệ phí, phí đối với hoạt động điện lực, phí thẩm định cấp phép hoạt động điện lực và lệ phí đăng ký kinh doanh liên quan đến các dự án điện là các khoản phí, lệ phí có tên trong danh mục bành hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. 

Mức thu và quản lý thu nộp, sử dụng các khoản phí này thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực) hoặc theo quy định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh (lệ phí đăng ký kinh doanh).

Tuy nhiên, đối với dự án ĐMT trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW (< 01MW) được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Cá nhân, hộ gia định lắp đặt ĐMT trên mái nhà khi đăng ký kinh doanh để bán phần điện dư vào hệ thống điện thì sẽ phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.

 

(Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam)

Các tin khác