NÂNG CẤP DỰ ÁN

Nâng cấp các hệ thống điện mặt trời áp mái là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của ON ENERGY để các dự án luôn duy trì ở mức tốt nhất. Các Doanh nghiệp sử dựng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái thì dễ gặp những tình trạng sau:

  • Hệ thống hoạt động hay bị lỗi
  • Hiệu suất hệ thống thấp
  • Sản lượng không cao
  • Chưa có hệ thống giám sát

Vì thế dịch vụ nâng cấp dự án của ON ENERGY ra đời nhằm nâng cấp các tính năng mới để hệ thống năng lượng tái tạo được ổn định và tối ưu hơn.

Quy trình để Nâng cấp hệ thống năng lượng mặt trời mái áp

 

Tin tức