Tuyển dụng

OnEnergy là nơi để nhân viên khám phá giới hạn và bứt phá bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có tầm nhìn, biết hoạch định mục tiêu, làm việc đam mê và tạo ra sự khác biệt.

Vị tríSố lượngĐịa điểmNgày hết hạn
Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 2 10TP. Hồ Chí Minh30/07/2023
Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 1 10TP. Hồ Chí Minh30/07/2023
Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 10TP. Hồ Chí Minh30/07/2023