About

OnEnergy

Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh OnEnergy (OnEnergy) là một đối tác chiến lược của tập đoàn KTG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, điện dân dụng, điện gia dụng tại Việt Nam
Tầm nhìn
Tầm Nhìn
Sứ mệnh
Sứ Mệnh
Giá trị Cốt lõi
Giá Trị
Cốt Lõi
  1. Đầu tư tài chính
    & Tư vấn giải pháp kỹ thuật
  2. Xây lắp chìa khóa
    trao tay
  3. Quản lý vận hành

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước A Giai Đoạn 1

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước A Giai Đoạn 1

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 3MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước B

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước B

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 0.8MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Dệt May Nhơn Trạch

Dự án năng lượng mặt trời tại Dệt May Nhơn Trạch

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai

Công suất: 2MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước A

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước A

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 3.7MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp An Phước - Đồng Nai

Công suất: 1905 KWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Nhơn Trạch 3A

Dự án năng lượng mặt trời tại Nhơn Trạch 3A

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 2.5MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy