Dự án

Dự án

Dự án điện mặt trời nhà dân tỉnh Long An

Năm

2024

Công suất

6.3 KWP

Sản lượng

756KWh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI ĐỒNG NAI

Năm

2024

Công suất

7.2 Kwp

Sản lượng

10,5 Kwh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NHÀ DÂN TẠI BÌNH THẠNH

Năm

2024

Công suất

3.6 Kwp

Sản lượng

14.4 Kwh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI BIỆT THỰ CHATEAU QUẬN 7

Năm

2024

Công suất

7.2 Kwp

Sản lượng

28.8 Kwh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VĂN PHÒNG HÙNG LUẬT QUẬN TÂN PHÚ

Năm

2023

Công suất

25.8 KWP

Sản lượng

97KWh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI BIỆT THỰ TÂN PHÚ

Năm

2023

Công suất

5.4 KWP

Sản lượng

20 KWh