Dự án

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 tại nhà máy Hảo Cảnh

Thông tin chung

Năm

2023

Công suất

858 KWP

Sản lượng

971K KWh

Mô tả dự án

Giới thiệu dự án

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Giai Đoạn 1 Nhà Máy Hảo Cảnh

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Tiền Hải – Thái Bình

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Thông tin dự án:

Công suất: 858 KWP

Số lượng tấm pin: 1560

Công nghệ giám sát: iSolarCloud

Sản lượng:  971,400 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 27,456 tấn/năm

COD: 05/2023

Vị trí

Dự án khác

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy UNIPAX

Năm

2023

Công suất

880.7 KWP

Sản lượng

1,2M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 2 tại nhà máy Hảo Cảnh

Năm

2023

Công suất

2408 KWP

Sản lượng

2,7M KWh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VĂN PHÒNG HÙNG LUẬT QUẬN TÂN PHÚ

Năm

2023

Công suất

25.8 KWP

Sản lượng

97KWh