Dự án

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy UNIPAX

Năm

2023

Công suất

880.7 KWP

Sản lượng

1,2M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 2 tại nhà máy Hảo Cảnh

Năm

2023

Công suất

2408 KWP

Sản lượng

2,7M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 tại nhà máy Hảo Cảnh

Năm

2023

Công suất

858 KWP

Sản lượng

971K KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Interflour – Bà Rịa

Năm

2022

Công suất

1917 KWP

Sản lượng

3,6M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML

Năm

2022

Công suất

972.2 KWP

Sản lượng

1,4M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Tata Coffee

Năm

2022

Công suất

850.5 KWP

Sản lượng

1,1M KWh

Dự án

Hệ thống điện mặt trời mái nhà All Wells

Năm

2022

Công suất

4559 KWP

Sản lượng

Dự án

Dự án chuỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà DDC

Năm

2022

Công suất

9582 KWP

Sản lượng

13,15M KWh