Project

Solar project at DKSF Long An factory

General information

Year

2022

Wattage

1344.6 KWP

Productivity

1,9M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời DKSF Long An

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2 – Long An

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Thông tin dự án:

Công suất: 1344.6 KWP

Số lượng tấm pin: 2,988

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 1,936,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 43,008 tấn/năm

COD: 19/03/2022

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh

Project

SOLAR PROJECT Tan Phu Villa

Year

2023

Wattage

5.4 KWP

Productivity

20 KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 1

Year

2023

Wattage

858 KWP

Productivity

9,7M KWh