Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương
Chia sẻ:
  • Zalo

MÔ TẢ CHI TIẾT

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Nhà Máy SML

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp VSIP II - Bình Dương

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Thông tin dự án:

Công suất: 972.28 KWP

Số lượng tấm pin: 1784

Công nghệ giám sát: Function Solar

Sản lượng:  1,428,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 33,112 tấn/năm

COD: 10/2022

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Dự án khác

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 -  858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh

Địa Điểm: Tiền Hải - Thái Bình

Công suất: 858 Kwp

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Nghệ An

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Nghệ An

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nam Cấm - Nghệ An

Công suất: 750.6 Kwp

Nhà đầu tư: CME

Nâng cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà All Wells

Nâng cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà All Wells

NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ALL WELLS
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Tata Coffee

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Tata Coffee

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp VSIP II - Bình Dương

Công suất: 850.5 Kwp

Nhà đầu tư: Soga Pluto