Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung

Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung
Chia sẻ:
  • Zalo
  • Địa điểm:

    Khu Công Nghiệp Sài Gòn Dung Quất - Quảng Ngãi
  • Hạng mục thi công:

    EPC

MÔ TẢ CHI TIẾT

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Dự án khác

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy thép Trường Phúc

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy thép Trường Phúc

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp An Hạ - Bình Chánh

Công suất: 1.1MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Boustead Projects

Dự án năng lượng mặt trời tại Boustead Projects

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Đồng Nai

Công suất: 4MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại JSC

Dự án năng lượng mặt trời tại JSC

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 9MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại Nhơn Trạch 3A

Dự án năng lượng mặt trời tại Nhơn Trạch 3A

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

Công suất: 2.5MWP

Nhà đầu tư: KTG Energy

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp An Phước - Đồng Nai

Công suất: 1905 KWP

Nhà đầu tư: KTG Energy