Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 1 - 858Kwp tại nhà máy Hảo Cảnh
Chia sẻ:
 • Zalo

MÔ TẢ CHI TIẾT

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Giai Đoạn 1 Nhà Máy Hảo Cảnh

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Tiền Hải - Thái Bình

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Thông tin dự án:

Công suất: 858 KWP

Số lượng tấm pin: 1560

Công nghệ giám sát: iSolarCloud

Sản lượng:  9,714,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 27,456 tấn/năm

COD: 05/2023

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Dự án khác

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy SML - Bình Dương

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp VSIPII - BÌNH DƯƠNG

Công suất: 972.28 Kwp

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Nghệ An

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Nghệ An

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nam Cấm - Nghệ An

Công suất: 750.6 Kwp

Nhà đầu tư: CME

Nâng cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà All Wells

Nâng cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà All Wells

NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ALL WELLS
Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Tata Coffee

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Tata Coffee

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp VSIP II - Bình Dương

Công suất: 850.5 Kwp

Nhà đầu tư: Soga Pluto