Quản lý Kinh doanh Tự động hóa 2

Mô tả công việc

PHỤ TRÁCH THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH SỐ:

Quản lý kinh doanh khu vực Miền nam (HCM 2B). Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số toàn khu vực phụ trách. Phát triển bao phủ thị trường bao gồm đối tác kênh (Nhà phân phối, Đại lý, OEMs, SI, SE, ME). Thu thập thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Phát triển mối quan hệ tích cực với các khách hàng chính trong thị trường theo mục tiêu, kế hoạch chiến lược của Công ty. Lập kế hoạch phân chia chỉ tiêu doanh số cho nhân viên phụ trách. Quản lý quy trình, cơ hội bán hàng mới và dự báo bán hàng. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc của nhân viên dưới quyền, đảm bảo hoàn thành KPIs kế hoạch và mục tiêu của Team. Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, tham mưu cho Trưởng BP Kinh doanh về chiến thuật kinh doanh phù hợp. Đào tạo nhân viên, xây dựng đội nhóm – gia tăng doanh số trên từng khu vực, thị trường được giao. Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing, khuyến mại tới khách hàng, phát triển thương hiệu Công ty. Kết hợp với BP Kế toán, Điều vận – kho, kỹ thuật để thực hiện việc thu hồi công nợ giao hàng, đề xuất giải pháp cho khách hàng. Xác định, tuyển dụng và giới thiệu các đối tác kênh mới, đồng thời đánh giá hiệu suất bán hàng của đối tác kênh hàng tháng và đề xuất cải tiến.

Yêu cầu công việc
 • Graduated from University in Business, Economics, Engineering…
 • Experience in B2B business management from 5 years or more, Preference will be given to candidates working in the field of industrial equipment sales.
 • Having knowledge of the automation industry. Proactive thinking, able to work under high pressure Able to motivate the team.
 • Possess leadership and team management skills.
 • Excellent in communication and negotiation
 • Good human resource management skills The ability to plan, set goals
 • Coaching and staff training skills
 • Presentation skills
 • Teamwork and problem solving skills
 • Pioneering, Creative, Committed, Dedicated, Sharing.
Chính sách nhân sự
 • Working time: from Monday to Friday (8h00-17h30).
 • Competitive salary based on ability and considered for salary increase once a year (April every year).
 • 13th month salary bonus + Quarterly and Annual KPI bonus according to work performance.
 • Enjoy a motivating welfare policy: periodical health check, personal birthday, filial piety, holiday bonus, annual travel and collective activities… organized by the company. 13 days of leave from the
 • 2nd year, fully participate in social insurance, health insurance, unemployment insurance, accident insurance 24/24 and other benefits as prescribed by law.
 • Health care package (inpatient and outpatient, dental) for individuals.
 • Phone allowance, business expenses, etc. according to the Company’s regulations.
 • To participate in professional and skill courses to maximize personal capacity.
 • Unlimited opportunities for advancement and career development. Young, dynamic and professional working environment.

Ứng tuyển