Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Thông tin chung

Năm

2020

Công suất

3300 KWP

Sản lượng

5,1M KWh

Mô tả dự án

Giới thiệu dự án

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời An Phước

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp An Phước- Đồng Nai

Thông tin dự án:

Công suất: 3300 KWP

Số lượng tấm pin: 4764

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 5,179,350 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 105,600 tấn/năm

Vị trí

Dự án khác

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy UNIPAX

Năm

2023

Công suất

880.7 KWP

Sản lượng

1,2M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời giai đoạn 2 tại nhà máy Hảo Cảnh

Năm

2023

Công suất

2408 KWP

Sản lượng

2,7M KWh

Dự án

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VĂN PHÒNG HÙNG LUẬT QUẬN TÂN PHÚ

Năm

2023

Công suất

25.8 KWP

Sản lượng

97KWh