ON Energy nhận Chứng Nhận Doanh Nghiệp Năng Lượng Sạch Việt Nam triển vọng 2020

Sáng ngày 23/12/202 ON Energy đã vinh dự đón nhận bằng Chứng Nhận do Hiệp Hội Năng Lượng Việt Nam, Hội đồng khoa học tạp chí năng lượng Việt Nam trao tặng ghi nhận đóng góp nổi trội của ON Energy trong hoạt động của ngành năng lượng sạch Việt Nam và ngành Năng Lượng Mặt trời nói riêng.

 

Ông Mai Văn Hiếu Phó Tổng Giám Đốc ON Energy đứng thứ ba từ trái qua

Thành quả này đạt được là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh Đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên ON Energy.

 

 

Chứng Nhận này sẽ là sự động viên lớn sẽ giúp các cán bộ nhân viên ON Energy cùng phấn đấu hơn nữa và chung tay hoàn thành tốt các công việc để có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa và đưa công ty lên một tầm cao mới.

 

Các tin khác