Project

SOLAR PROJECT Tan Phu Villa

General information

Year

2023

Wattage

5.4 KWP

Productivity

20 KWh

Project detail

Project introduction

CHI TIẾT DỰ ÁN BIỆT THỰ Ở TÂN PHÚ

Giải pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Quận Tân Phú

Chủ đầu tư: anh Khoảng

THÔNG TIN DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH: ANH KHOẢNG

Công suất: 5.4kwp

Số lượng tấm pin: 12 tấm

Sản lượng: 20Kwh/ngày

Công nghệ giám sát: SOLARMAN Smart

Giảm khí thải CO2: 172.8 tấn/năm

COD: 10/2023

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 1

Year

2023

Wattage

858 KWP

Productivity

9,7M KWh

Project

Solar project at Interflour factory

Year

2022

Wattage

1917 KWP

Productivity

3,6M KWh