Project

Solar project at Tam Phuoc B factory

General information

Year

2019

Wattage

1200 KWP

Productivity

1,7M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Tam Phước B

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước- Đồng Nai

Thông tin dự án:

Công suất: 1200 KWP

Số lượng tấm pin: 2162

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 1,702,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 30,000 tấn/năm

COD: 06/2019

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh