Project

Solar project at SML factory

General information

Year

2022

Wattage

972.2 KWP

Productivity

1,4M KWh

Project detail

Project introduction

MÔ TẢ CHI TIẾT:

CHI TIẾT DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NHÀ MÁY SML
Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái
Địa điểm: Khu Công Nghiệp VSIP II – Bình Dương
Nhà đầu tư: Soga Pluto

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Công suất: 972.28 KWP
Số lượng tấm pin: 1784
Công nghệ giám sát: Function Solar
Sản lượng: 1,428,000 kWh/năm
Giảm khí thải co2: 33,113 tấn/năm
COD: 10/2022

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh