Project

Solar project at OPV Pharmaceutical Factory

General information

Year

2022

Wattage

748.8 KWP

Productivity

1,07M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Nhà Dược OPV

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 – Biên Hòa

Nhà đầu tư: OPV Pharmaceutical

Thông tin dự án:

Công suất: 748.8 KWP

Số lượng tấm pin: 1,664

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 1,077,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 23,962 tấn/năm

COD: 30/04/2022

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh