Project

Solar project at JSC factory

General information

Year

2020

Wattage

9000 KWP

Productivity

14,1M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời JSC

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3 – Đồng Nai

Thông tin dự án:

Công suất: 9000 KWP

Số lượng tấm pin: 20,000

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 14,125,500 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 288,000 tấn/năm

COD: 12/2020

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh