Project

Solar project at Interflour factory

General information

Year

2022

Wattage

1917 KWP

Productivity

3,6M KWh

Project detail

Project introduction

MÔ TẢ CHI TIẾT 

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà đầu tư: LYS Energy Group

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Công suất: 1917.965 KWP

Số lượng tấm pin: 3574

Công nghệ giám sát: Bluedog

Sản lượng:  3,688,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 61,375 tấn/năm

COD: 10/2022

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh