Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 1

General information

Year

2023

Wattage

858 KWP

Productivity

971K KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Giai Đoạn 1 Nhà Máy Hảo Cảnh

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Tiền Hải – Thái Bình

Nhà đầu tư: Soga Pluto

Thông tin dự án:

Công suất: 858 KWP

Số lượng tấm pin: 1560

Công nghệ giám sát: iSolarCloud

Sản lượng:  971,400 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 27,456 tấn/năm

COD: 05/2023

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh