Project

Solar project at Boustead project factory

General information

Year

2020

Wattage

4 MWP

Productivity

6M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Boustead Projects

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II – Đồng Nai

Thông tin dự án:

Công suất: 4MWP

Số lượng tấm pin: 9,126

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 6,000,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 192,000 tấn/năm

COD: 12/2020

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh