Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

General information

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh

Project detail

Project introduction

CHI TIẾT DỰ ÁN TÒA VĂN PHÒNG QUẬN TÂN PHÚ

Giải pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa Điểm: Huỳnh Văn Chính, Quận Tân Phú

Chủ đầu tư: Anh Trung

THÔNG TIN DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH: ANH TRUNG

Công suất: 25.85kwp

Số lượng tấm pin: 47 tấm

Công nghệ giám sát: IsolarCloud

Giảm khí thải CO2: 827.2 tấn/năm

COD: 10/2023

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT Tan Phu Villa

Year

2023

Wattage

5.4 KWP

Productivity

20 KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 1

Year

2023

Wattage

858 KWP

Productivity

9,7M KWh

Project

Solar project at Interflour factory

Year

2022

Wattage

1917 KWP

Productivity

3,6M KWh