Project

Solar Energy at Tam Phuoc A factory

General information

Year

2020

Wattage

2800 KWP

Productivity

4,7M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Tam Phước A 

Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Tam Phước- Đồng Nai

Thông tin dự án:

Công suất: 2800 KWP

Số lượng tấm pin: 10,840

Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.

Sản lượng: 4,708,000 kWh/năm

Giảm khí thải co2: 96,000 tấn/năm

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT UNIPAX FACTORY

Year

2023

Wattage

880.7 KWP

Productivity

1,2M KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 2

Year

2023

Wattage

2408 KWP

Productivity

2,7M KWh

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh