Project

Solar project at Tata Coffee factory

General information

Year

2022

Wattage

850.5 KWP

Productivity

1,1M KWh

Project detail

Project introduction

Chi tiết dự án Năng Lượng Mặt Trời Nhà Máy Tata Coffee
Giải Pháp: Điện mặt trời áp mái
Địa điểm: Khu Công Nghiệp VSIP II – Bình Dương
Nhà đầu tư: Soga Pluto
Thông tin dự án:
Công suất: 850.5 KWP
Số lượng tấm pin: 1,890
Công nghệ giám sát năng lượng thông minh SSOC.
Sản lượng: 1,179,000 kWh/năm
Giảm khí thải co2: 23,961 tấn/năm
COD: 06/2022

Project location

Other projects

Project

SOLAR PROJECT AT TAN PHU OFFICE

Year

2023

Wattage

25.8 KWP

Productivity

97KWh

Project

SOLAR PROJECT Tan Phu Villa

Year

2023

Wattage

5.4 KWP

Productivity

20 KWh

Project

Solar project at Hao Canh Factory – stage 1

Year

2023

Wattage

858 KWP

Productivity

9,7M KWh